Contact


Śląskie Wesołe Miasteczko Sp. z o.o.
Plac Atrakcji 1
41-501 Chorzów

NIP: 627-273-82-14
REGON: 243516267


Contact Infocentrum Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka

Contact with the Infocentre is possible during Legendia's opening hours

    +48 666 031 196
*   info@legendia.pl