Ochrana osobních údajů

Sliezsky zábavný park Legendia rešpektuje súkromie svojich užívateľov. Chceme, aby každý, kto nás navštívi, vedel ako chrániť svoje súkromie. Preto vám odporúčame prečítať si zásady ochrany osobných údajov. Používaním stránok www.legendia.pl prijímate pravidlá ochrany osobných údajov. Všetky údaje, ktoré zhromažďujeme počas používania služieb, môžu obsahovať informácie o protokoloch serverov. Naše servery automaticky zaznamenávajú údaje ako napríklad požiadavky odoslané používateľom, dátum a čas podania žiadosti, typ zariadenia, typ prehliadača, jazyk prehliadača, typ operačného systému, IP adresa a tzv. cookies.

Adresa IP - každý počítač, ktorý je pripojený k internetu, má pridelené jedinečné číslo, tzv. IP adresu. Na základe tohto čísla môžeme napríklad určiť krajinu, z ktorej sa užívateľ pripája k sieti.

Cookies – sú malé textové súbory zasielané do zariadenia návštevníka (počítač, smartfón, atď.) prostredníctvom webových stránok, ktoré navštívil. Využívame cookies, aby sme návštevníkom uľahčili používanie našej internetovej stránky. Cookies rozpoznávajú zariadenie užívateľa a správne zobrazujú webové stránky podľa jeho individuálnych potrieb. Zároveň nám umožňujú vytvoriť anonymné štatistiky služieb,  aby sme lepšie porozumeli potrebám našich užívateľov, mohli rozšíriť naše služby a urobili ich ešte užitočnejšími. Najčastejšie webové prehliadače v predvolenom nastavení umožňujú ukladanie cookies na počítači alebo smartfóne užívateľa. Užívatelia internetu však môžu spravovať súbory cookies, aj ich zablokovať. Stačí si v nastaveniach prehliadača vybrať možnosť odmietnutia súborov cookies, no v takom prípade nemusia niektoré funkcie služieb fungovať správne. Riadime sa zákonom z 29. augusta 1997 o ochrane osobných údajov (Zb. z. z roku 2002. č. 101, ods. 926, v znení neskorších predpisov). Zhromaždené údaje sa používajú pri poskytovaní služieb našim užívateľom na administratívne a štatistické účely ako aj na ochranu internetového servisu www.legendia.pl a našich užívateľov. Analyzujeme zhromaždené údaje pomocou programov externých poskytovateľov. V súčasnej dobe používame Google Analytics. Tento nástroj je založený na cookies, ale neposkytuje osobné údaje používateľov. Prečítajte si prosím podrobnosti o ochrane osobných údajov Google Analytics. Osobné údaje zozbierané prostredníctvom registračných formulárov sa používajú na odosielanie oznámení (SMS, e-mail, atď.). Môžu byť sprístupnené subjektom, ktoré spolupracujú pri organizovaní jednotlivých akcií. Ako užívatelia máte právo na prístup k svojim osobným údajom a ich úprave. Na žiadosť užívateľa prestaneme zhromažďovať a spracovávať údaje alebo zabezpečíme ich odstránenie. Uvedomujeme si, že nesieme zodpovednosť za ochranu dát, ktoré nám zveria naši užívatelia.

Otázku bezpečnosti berieme veľmi vážne. To je dôvod, prečo sa snažíme chrániť stránku www.legendia.pl proti neoprávnenému prístupu tretích strán a kontrolujeme metódy zberu, ukladania a spracovávania informácií. Používame napríklad firewall, zariadenia chrániace server, šifrovacie zariadenia a fyzické bezpečnostné opatrenia. Zabezpečujeme prístup k dátam iba tým zamestnancom a subjektom, ktorí k nim musia mať prístup, aby ich mohli spracovávať, a to len na účely opísané v Zásadách ochrany osobných údajov. S ohľadom na všeobecné poslanie internetu umiestňujeme na stránke www.legendia.pl odkazy na ďalšie webové stránky. Nezodpovedáme však za ochranu osobných údajov na týchto webových stránkach. Ak prejdete na inú internetovú stránku, odporúčame vám oboznámiť sa s pravidlami, ktoré platia na danej stránke.

Ak sa zmenia pravidlá ochrany osobných údajov na stránke www.legendia.pl, príslušné zmeny okamžite oznámime na podstránke https://www.tmr.sk/o-nas-/gdpr/.

 

 


ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH
DAT V SPOLEČNOSTECH TMR GROUP