Cenník jednodenných vstupeniek 2021
Cenník je platný od 4. 9. 2020.

Dôležité informácie a vysvetlivky:

1Pri predložení dokladu, potvrdzujúceho osvedčenie o zdravotnom postihnutí, pri pokladni.

2Pri predložení dokladu, potvrdzujúceho dátum narodenia, pri pokladni.

3Pri predložení tehotenskej karty/knižky pri pokladni.

4Narodeninová vstupenka je platná pre deti do 11 rokov (vrátane) v deň narodenia a po predložení dokladu potvrdzujúceho dátum narodenia pri pokladni. Vstupenka je platná pri zakúpení minimálne jednej normálnej vstupenky pre dospelú osobu.

5Fast Pass umožňuje používať vybrané atrakciez ponuky parku bez toho, aby bolo nutné čakať v štandardnom rade.

Fast Pass jednorázový – umožňuje jeden rýchlejší prechod na každú vyznačenú atrakciu.

Fast Pass bez limitu – umožňuje rýchlejší prechod na vyznačené atrakcie bez limitu

6Držitelia sezónnych lístkov majú v dňoch prevádzky Legendie v súlade s kalendárom otvorenia parku v sezóne 2020 bezplatné parkovanie.