Aktualizacja COVID-19

Uważnie śledzimy komunikaty i zalecenia ogłaszane przez Urząd ds. Zdrowia Publicznego Republiki Słowackiej, Światową Organizację Zdrowia oraz Ośrodki Kontroli i Profilaktyki Chorób dotyczące nowych przypadków rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

Zdrowie naszych gości i współpracowników jest dla nas bardzo ważne. W naszych ośrodkach i hotelach ściśle stosujemy się do wytycznych i zaleceń wymienionych organizacji oraz wprowadzamy dodatkowe środki zapobiegawcze.

Najaktualniejsze informacje można znaleźć na stronie Ministerstvo zdravotnictví ČR​, bo Word Health Organization

Lanová dráha Medvědín denní provoz od 30.5. Bike park opening Svatý Petr 29. - 31.5. Pro zajištění ochrany zdraví jsme připravili veškeré nutné kroky.

Více info