Regulamin

REGULAMIN ŚLĄSKIEGO WESOŁEGO MIASTECZKA

 

 1. Tematyczny park rozrywki Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko („Legendia”) jest obiektem należącym do Śląskiego Wesołego Miasteczka sp. z o.o.

 2. Na terenie Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko obowiązuje również regulamin porządkowy  Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie, dostępny w Info-Centrum i na stronie www.parkslaski.pl

 3. Obiekt jest monitorowany.

 4. Wejście na teren Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko odbywa się przez specjalne bramki aktywowane

  • biletem papierowym z nadrukowanym kodem kreskowym;
  • lub kartą RFID.

 5.  Po opuszczeniu Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko nie można wejść na jego teren ponownie na ten sam bilet z wyjątkiem zdarzeń nagłych po uzgodnieniu z pracownikami Infocentrum.

 6. Cennik Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko określa załącznik – „Cennik Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko”, dostępny w Kasach, Infocentrum oraz na stronie internetowej.

 7. Za grupę zorganizowaną uznaje się grupę spełniającą warunki określone w załączniku
  "Regulamin grup zorganizowanych na terenie Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko”, dostępnym
  Infocentrum oraz na stronie internetowej.

 8. Dni oraz godziny otwarcia Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko określa załącznik – „Godziny otwarcia”, dostępny na tablicach informacyjnych przed wejściem głównym do Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko

 9. Sprzedaż biletów wstępu kończy się na godzinę przed zamknięciem Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko.

 10. Teren Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko można opuścić tylko i wyłącznie głównym wejściem.

 11. Klienci Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko zobowiązani są do zapoznania się ze szczegółowymi zapisami regulaminów poszczególnych urządzeń przed skorzystaniem z nich.

 12. Na terenie Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko znajdują się urządzenia obsługiwane bezosobowo, na których pełną odpowiedzialność za korzystanie z nich ponoszą klienci pełnoletni opiekunowie osób poniżej 18 roku życia.

 13. Zasady korzystania z urządzeń określają ich szczegółowe regulaminy umieszczone przy poszczególnych urządzeniach. Z urządzeń korzystać można tylko i wyłącznie za zgodą i w obecności obsługi urządzenia. Z wyłączeniem urządzeń i stref bezobsługowych.

 14. Obsługa urządzenia ma prawo, ze względu na bezpieczeństwo osób chcących skorzystać z urządzenia, zdecydować o korzystaniu z urządzenia poszczególnej osoby.

 15. W przypadku złych warunków atmosferycznych godziny otwarcia Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko mogą zostać skrócone. O fakcie tym komunikować będzie Obsługa Wesołego Miasteczka.

 16. W przypadku złych warunków atmosferycznych lub wystąpienia siły wyższej, na którą nie miało wpływu Śląskie Wesołe Miasteczko Sp. z o.o. urządzenia, które ze względu bezpieczeństwa nie mogą w takich warunkach działać, mogą być zatrzymane w eksploatacji do czasu ustąpienia złych warunków atmosferycznych lub działania siły wyższej.

 17. Osoby w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających nie zostaną wpuszczone na obiekt Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko.

 18. Spożywanie i sprzedaż napojów alkoholowych dozwolone jest tylko i wyłącznie miejscach do tego przeznaczonych tj. obiektach gastronomicznych i tarasach do nich przyległych, które na podstawie zgody właściwego Organu administracyjnego uzyskały pozwolenie na jego sprzedaż.

 19. Osoby niepełnosprawne i w ciąży obsługiwane są poza kolejnością. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz niewidome są upoważnione do obioru bezpłatnych biletów wstępu Infocentrum.

 20. Obsługa Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko oraz mobilny patrol ochrony są uprawnione do kontroli posiadania ważnego karnetu do Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko, a klienci Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko są zobowiązani do jego okazywania na ich żądanie.

 21. Dzieci do 12 roku życia przybywające na terenie Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko muszą znajdować się pod opieką osoby pełnoletniej, która w pełni odpowiada za ich zachowanie.

 22. Na terenie Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko zabrania się:

  · niszczenia zieleni,
  · kąpieli w stawie i basenach urządzeń rozrywkowych,
  · wprowadzania zwierząt,
  · wprowadzania i jazdy na rowerze, jazdy na rolkach, deskorolkach i hulajnogach.

 23. Posiadanie ważnego biletu do Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko uprawnia wyłącznie do przebywania na jego terenie oraz korzystania z urządzeń i atrakcji Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko.

 24. Obsługa Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko w uzasadnionych przypadkach może odmówić zakupu biletu na teren obiektu.

 25. W przypadku łamania Regulaminu obsługa Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko może cofnąć wydany klientowi karnet wstępu, w tym również  karnet sezonowy, bez zwrotu jego wartości.

 26. Do Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko może wejść każdy Gość posiadający ważny karnet wstępu wraz z odpowiednią opaską na rękę (w przypadku, gdy jest ona wymagana). Opaska musi znajdować się na ręce Gościa, tak aby nie można było jej zdjąć. Powinna znajdować się na wysokości nadgarstka prawej lub lewej ręki. Niedozwolone jest zakładanie opaski na części garderoby lub w innych miejscach niż okolice nadgarstków ręki. Gość posiadający opaski założonej na rękę we wskazanym miejscu nie jest uprawniony do korzystania z urządzeń.

 27. Reklamacje Klienci zobowiązani są składać osobiście na druku formularza reklamacji znajdującego się w Infocentrum zgodnie z Regulaminem reklamacji Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko dostępnym w Infocentrum.

 28. Na terenie Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko obowiązują procedury postępowania w wyniku wypadku, zamknięcia obiektu przed czasem oraz wystąpienia awarii, które są dostępne w
  Infocentrum.

 29. Na terenie Śląskiego Wesołego Miasteczka obowiązują następujące regulaminy:

·       Regulamin porządkowy WKPiW,

·       Regulamin grup zorganizowanych,

·       Regulamin karnetu Season Pass,

·       Regulamin reklamacji.

 

            • Regulamin porządkowy WKPiW,

            • Regulamin grup zorganizowanych,

            • Regulamin karnetu Season Pass,

            • Regulamin reklamacji.