Dlaczego Legendia?

Dlaczego Legendia?

Jako najstarszy polski park rozrywki bawiliśmy i bawimy kolejne pokolenia Polaków.

Śląskie Wesołe Miasteczko na trwałe wpisało się w dzieje Górnego Śląska i Polski. Naturalne jest zatem, że wraz z rozwojem i przejściem od tradycyjnego wesołego miasteczka ku parkowi tematycznemu europejskiego formatu postanowiliśmy sięgnąć po bogaty świat legend, podań i baśni, których opowiadanie dziś już zanika, a które niosły ze sobą ponadczasowe przesłania.

 

Cieszymy się, że możemy czerpać z tego fascynującego dziedzictwa kulturowego oraz utrwalać pamięć i znajomość legend wśród najmłodszych odwiedzających.

Ponieważ park zbudował swoją wieloletnią już tradycję na Górnym Śląsku, pierwszą postacią, która wprowadziła w jego nową tematykę był Skarbnik. Pojawił się on w sezonie 2016 jako śląski duch kopalni, która była tłem nowej atrakcji- Diamond River.

Tematyka parku będzie opierać się na legendach, podaniach i baśniach z różnych stron Polski i Świata. W atrakcjach goście odnajdą motywy i postaci, które pozostaną w ich pamięci na dłużej, w wielu przypadkach staną się przyczynkiem do zdobywania wiedzy przez najmłodszych.

Legendia stanie się miejscem, które przeniesie każdego w magiczny świat zabawy. Park zapewni gościom nie tylko rozrywkę, ale i element edukacyjny, a we wszystkich działaniach promocyjnych i komunikacyjnych będzie żywo wykorzystywał motyw przewodni, jakim są legendy, podania i baśnie.